Repartizarea pe trimestre a creditelor din bugetul de stat la capitolul 68.01
Lei
Cap. Sub cap. Paragraf Titlu Art Alin Denumire indicatori Buget 2016 Trim I Trim II Trim III Trim IV
6801           CHELTUIELI - Total 190.833.800 50.892.800 50.850.000 38.248.000
  03         Pensii si ajutoare pentru batranete, din care: 190.833.800 50.892.800 50.943.000 50.850.000 38.248.000
      57     Asistenta sociala 189.230.000 50.430.000 50.500.000 50.500.000 37.800.000
        01   Asigurari sociale 189.230.000 50.430.000 50.500.000 50.500.000 37.800.000
        02   Ajutoare sociale 0 0 0 0 0
          01 Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0
            Ajutoare anuale pentru veterani 0 0 0 0 0
      20     Bunuri si servicii 1.703.800 462.800 443.000 350.000 448.000
        30   Alte cheltuieli 1.703.800 462.800 443.000 350.000 448.000
          06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care 1.703.800 462.800 443.000 350.000 448.000
            Taxe postale pt. ajutoare anuale 0 0 0 0 0