Generalitati


Principii de baza ale noului sistem unitar de pensii publice

Procedura de stabilire a valorii punctului de pensie.

Valoarea punctului de pensie se stabileste prin lege.

Datorita necesitatii reducerii deficitului bugetar, noua modalitate de calcul a valorii punctului de pensie va fi aplicata incepand cu anul 2012. Astfel valoarea punctului de pensie va fi indexata incepand cu 1 ianuarie 2012 si pana in anul 2020, majorandu-se anual cu 100% rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent.

In situatia in care unul dintre acesti indicatori, are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.

In situatia in care acesti indicatori au valori negative se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.

Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din crestere reala a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuala a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cate 5 % in fiecare an.

Incepand cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei realizata pe anul precedent .

De asemenea pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu 1 ianuarie 2012, la punctajul mediu anual determinat, se va aplica un indice de corectie, calculat ca raport intre 43.3% din salariul mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data.

Indicele de corectie mentionat se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.

Aceste reglementari asigura:

Cresterea si egalizarea varstelor standard de pensionare pentru barbati si femei.
Continuarea cresterii varstelor de pensionare pana in 2014 la 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, conform legii 19 din 2000, privind sistemul public de pensii.
Cresterea, din anul 2015, a varstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 65 de ani, pana in 2030. Cresterea se realizeaza gradual, cu 3 luni in fiecare an.
In 2030, atat barbatii cat si femeile vor iesi la pensie la aceeasi varsta standard 65 de ani.

Categorii de pensii


Conform dispozitiilor Legii nr. 263/2010, in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:

Pensia pentru limita de varsta

Se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de prezenta lege.
Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin creserea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza: a) conform tabelului nr. 1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca;

Tabelul nr. 1
Stagiul de cotizare realizat in conditii deosebite (ani impliniti)Reducerea varstei standard de pensionare cu:
AniLuni
61-
816
102-
1226
143-
1636
184-
2046
225-
2456
266-
2866
307-
3276
358-
b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in alte conditii de munca si in conditii speciale de munca.
Tabelul nr. 2
Stagiul de cotizare realizat in conditii speciale (ani impliniti)Reducerea varstei standard de pensionare cu:
AniLuni
210
316
420
526
630
736
840
946
1050
1156
1260
1366
1470
1576
1680
1786
1890
1996
20100
21106
22110
23116
24120
25126
26 de ani si peste130
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza: Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare. Reducerile varstelor standard de pensionare prevazute la art. 55 din lege pentru conditii deosebite si speciale de munca, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani. VArstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati.

Pensia anticipata

Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate. Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta. La acordarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative. La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, se face din oficiu.

Pensia anticipata partiala

Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in considerare perioadele asimilate. Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative. La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale. Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, se face din oficiu.

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:


Pensia de urmas

Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmas: Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile de mai sus, beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut.
Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut.
Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, din: Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinator,in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel: Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin insumarea drepturilor de pensie de urmas, calculate dupa fiecare parinte.
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Sus

Acte necesare


Pentru pensia pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala: Pentru pensia de invaliditate: Pentru pensia de urmas: Procura speciala la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementarilor legale in materie.
Procura speciala care nu este emisa in limba romana si, dupa caz, apostila vor fi traduse si legalizate.
Procura speciala este valabila 18 luni.
Sus

Ajutorul de deces


Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat, si nu apote fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre CNPP.

Conditii de acordare

Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz : sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
In cazul decesului copilului inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

Mod de calcul si plata

Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPP, valabil la data decesului.
In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.
Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Documentele necesare si platitorii de drepturi

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt : Ajutorul de deces se achita de catre : Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT ", data, semnatura si stampila.
Indemnizatii prevazute de legi speciale : Separat de prestatiile de asigurari sociale, acordate in cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si reglementate de Legea nr. 263/2010, Casa Judeteana de Pensii Galati acorda, in conditiile legii, si alte indemnizatii reglementate prin legi speciale, care nu sunt de natura contributiva si sunt suportate integral de la bugetul de stat.