ACTIVITATEA DE PREVENIRE
A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A BOLILOR PROFESIONALE
In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, Casa Judeţeană de Pensii Galati, în calitate de asigurător , este abilitată de a acorda consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiţiilor de muncă. In acest sens, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 346/2002, personalul tehnic al asigurătorului care desfăşoară activităţi de prevenire din cadrul casei teritoriale de pensii , acordă sprijin societăţiilor comerciale, în scopul întocmirii tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţilor desfasurate .
In conformitate cu legislaţia în vigoare, art. 63 din Legea nr. 346/2002, activitatea de consiliere din partea asigurătorului nu implică costuri pentru societate şi nu implică răspunderea juridică şi financiară a Casei Judeteane de Pensii Galati.
Rezultatele analizei în domeniul prevenirii au un caracter confidenţial şi pot fi utilizate în funcţie de priorităţile societăţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.
Compartimentul accidente de munca si boli profesionale, din cadrul CJP Galati, desfăşoară activitatea de prevenire. în funcţie de priorităţile specifice structurii economice şi administrative a judeţului Galati.
Activitatea de consiliere in domeniul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale se desfăşoară la sediul/ punctele de lucru ale angajatorilor,parcurgand următoarele etape:
1. Programarea si pregătirea vizitelor la angajatori, cuprinde:
2. Intocmirea raportului către angajator, cuprinde:
3. Prezentarea raportului către angajator, cuprinde
>