Legi


Legea 263/2010 cu normele de aplicare, actualizata pana la data de 14.03.2019
Act
Titlu Numar Data
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 47 11.03.2019 
Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative 13 08.01.2019 
Legea nr. 237 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice 237 10.10.2018 
Legea bugetului de stat pe anul 2016 339 18.12.2015 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 340 18.12.2015 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 187 29.12.2014 
Legea bugetului de stat pe anul 2015 186 29.12.2014 
Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice 143 21.10.2014 
Lege pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 134 15.10.2014 
Lege privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii 125 23.09.2014 
Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 123 19.09.2014 
Legea bugetului de stat pe anul 2014 356 18.12.2013 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 340 10.12.2013 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 6 21.02.2013 
Legea (*actualizata*) bugetului de stat pe anul 2013 5 21.02.2013 
Lege privind sistemul unitar de pensii publice 263 16.12.2010 
Lege privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar 118 30.06.2010 
Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor 119 30.06.2010 
Lege privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale 49 19.03.2010 
Lege pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 22 02.03.2010 
Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 273 07.07.2009 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 209 02.06.2009 
Lege a bugetului de stat pe anul 2009 18 26.02.2009 
Lege a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 19 26.02.2009 
Lege pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat 262 07.11.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 218 27.10.2008 
Lege pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor veteranilor si vaduvelor de razboi 205 24.10.2008 
Lege privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania 95 14.04.2008 
Lege pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi 75 08.04.2008 
Lege pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 11 15.01.2008 
Legea bugetului de stat pe anul 2008 388 31.12.2007 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 387 31.12.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi 303 13.11.2007 
Lege pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor 255 19.07.2007 
Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 250 19.07.2007 
Lege a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 487 27.12.2006 
Legea securitatii si sanatatii in munca 319 14.07.2006 
Lege privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale 226 07.06.2006 
Lege privind pensiile facultative 204 22.05.2006 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 186 16.05.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 44 08.03.2006 
Lege privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica 8 11.01.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice 323 05.07.2005 
Lege pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice 148 17.05.2005 
Lege privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania 109 03.05.2005 
Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor 578 14.12.2004 
Lege a contenciosului administrativ (actualizata pana la 28 decembrie 2005) 554 02.12.2004 
Lege privind fondurile de pensii administrate privat 411 18.10.2004 
Lege privind fondurile de pensii administrate privat 411 18.10.2004 
Lege pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 352 15.07.2004 
Lege privind denominarea monedei nationale (actualizata pana la data de 8 mai 2005*) 348 14.07.2004 
Lege recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 (actualizata pana la data de 25 martie 2005*) 341 12.07.2004 
Lege pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 276 23.06.2004 
Lege privind pensiile ocupationale 249 09.06.2004 
Lege privind unele masuri de protectie sociala acordate ca urmare a restructurarii Societatii Comerciale 'Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM' - S.A. personalului aeronautic civil 89 05.04.2004 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 577 22.12.2003 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular 595 22.12.2003 
Lege pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul asigurarilor sociale de stat 544 18.12.2003 
Lege a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 519 03.12.2003 
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane 210 16.05.2003 
Lege CODUL MUNCII (actualizata pana la data de 22 decembrie 2005*) 53 24.01.2003 
Lege a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 632 27.11.2002 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R. 579 23.10.2002 
Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilitati care se acorda Companiei Nationale 'Posta Romana' - S.A. pentru plata drepturilor de protectie sociala la domiciliul beneficiarilor 516 12.07.2002 
Lege privind aprobarea ordonantei de urgenta nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare 491 11.07.2002 
Lege privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (actualizata pana la data de 21 decembrie 2004*) 346 05.06.2002 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 338 31.05.2002 
Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 341 31.05.2002 
Lege privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 309 22.05.2002 
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor 233 23.04.2002 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi 167 10.04.2002 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 22 10.01.2002 
Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 16 10.01.2002 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 770 29.12.2001 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 744 06.12.2001 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 191 18.04.2001 
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri (republicat) cu modificarile ulterioare 189 02.11.2000 
Lege privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern 147 26.07.2000 
Lege privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (actualizata pana la data de 13 martie 2006*) 19 17.03.2000 
Lege (*republicata*) privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi 44 01.07.1994 
Lege [Decret-lege] privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri 118 30.03.1990