Atributiile compartimentelor

COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI EXECUTIV

Compartimentul audit

Compartimentul T.I.

Compartimentul Resurse Umane

Compartimentul expertiza medicala

Compartimentul accidente de munca si boli profesionale

Serviciul legislatie, contencios, executare silita, comunicare si relatii publice

DIRECTIA ECONOMICA SI EVIDENTA CONTRIBUTII

Compartimentul financiar- contabilitate

Compartimentul gestiune bilete de tratament

Compartimentul Arhiva

Compartimentul achizitii publice

Serviciul evidenta contributii

DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PRESTATII

Serviciul Stabiliri Prestatii

Serviciul Plati Prestatii

Compartimentul Pensii Internationale

CASA TERITORIALA DE PENSII TECUCI